summer reading 

1 Comments:

Blogger MGL said...

Oeuvre completes, du liksom.

Vi sidder i en lille internettkafe i Split paa kysten af Kroatia. Rejser straks videre til oeen Hvar.

Hvar ligger hvor, spoerger du? Det ligger ude i Adriaterhavet. Det er det sted i Kroatia som faar mest sol. Ikke at jeg ikke allerede er solbraendt eller noget. Hvorvidt de har bredbaand derude melder historien ikke noget om.

M & R

July 09, 2005 9:44 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home