det er trettende marts, natanael 

4 Comments:

Blogger MGL said...

29. marts, faktisk, Natanael. Jeg vælger mig April, personlig.

March 29, 2006 3:28 PM  
Blogger anon said...

Ikke jeg. Det er trettende Marts, Natanael. Og Fredag. Det er Taage udenfor. Det er tidligt paa Eftermiddagen, men det er saa mørkt, at jeg knap kan se, hvad jeg her sidder og skriver i min Stue. Naa-ja, det betyder jo heller ikke noget. Trettende Marts. Taage.

Saa det saa.

March 29, 2006 3:32 PM  
Blogger Mikkel said...

Saa er han Gud bedre mig pludselig blevet en tyndhaaret skolelærer på Sandø.

March 29, 2006 7:39 PM  
Blogger anon said...

Degn, om jeg må bede ...

Ærbødigst

Deres Johannes Vig
(Sig ikke det navn for hurtigt).

March 29, 2006 8:33 PM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home