... but it isn't august! 

1 Comments:

Blogger mrtn said...

Jeg prøvde å svare på din melding i går, men min telefon var tom for minne. Svaret skulle enten være isdisken på ICA eller seks ruller med film stilt opp på rekke.

May 08, 2008 9:59 AM  

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home