cilantro 

the door 

the cat came back 

the cat went out 

«Naar den sortblaa svale kommer ...» 

«Naar kommer vaaren vel?» 

bella 

falk